Cégünk bemutatása

Üzemünk 18 éve működik a XVI. kerületben.
Az asztalos üzemmel , kapcsolatos valamennyi áru beszerzését stabil, szakmai kapcsolat alapján kiválasztott beszállítókkal kívánjuk biztosítani. A szállítókkal kapcsolatos kiemelt kritérium a szállított áru minősége a szállítás biztonsága. Szállítóink valamennyien rendelkeznek ISO rendszerrel.
 
Szeretnénk kiemelni, hogy minden esetben kihasználjuk azt a rugalmasságot, mellyel minden kisebb vállalkozás rendelkezik, nevezetesen, hogy nem kötik szigorú beszerzési kötelezettségek egy-egy beszállítóhoz. Így lehetőségünk van olyan egyedi beszerzési csatornák felkutatására és működtetésére – természetesen az ISO előírásainak szigorú betartása mellett - ahol esetenként jelentős árelőnyök is realizálhatók. Ezeket az előnyöket minden esetben továbbadjuk a vásárlóknak, hiszen ezzel tudjuk biztosítani alapvető célunkat, a szolgáltatás árszínvonalának alacsony szinten tartását.
A szabályzat részletesen meghatározza az egyes munkafolyamatok szükséges feltételeit, a folyamatok elvégzésének módját, a felmerülő hibalehetőségeket, illetve azok kijavításának módját. A technológiai terv jól ellenőrizhető módon biztosítja a folyamatosan magas termelési színvonalat. Az előírások betartásáért valamennyi munkatársunk felelősséggel tartozik. Valamennyi munkatársunktól elvárjuk a szakmailag igényes munkát.
 
Elsődleges szempontnak tekintjük az üzemelési terület, és az alkalmazott technológia legmagasabb  feltételeinek biztosítását. Ez azon kívül, hogy alapvető törvényi kötelezettsége minden üzemeltetőnek, fontos felelősségi kérdés is.
Az üzemeltetés megkezdéséig, az üzemelési területre vonatkozóan – szakmai tanácsadónk bevonásával - kidolgozunk egy  tervet. A terv tartalmazza az adott egységben takarítással, és egyéb szállítással és szerelési feladatokkal kapcsolatosan az egyes helységekre lebontott feladatokat, azok elvégzésének előirt gyakoriságát, a szükséges anyagok és eszközök fajtáját, a feladat elvégzésére kijelölt személyt, valamint az ellenőrzés módját. Az ellenőrzés minden esetben az üzemvezető munkaköri kötelessége lesz. 
Az ISO kézikönyv meghatározza a működés során adódó kritikus pontokat, illetve a megelőzést szolgáló teendők sorát. 
Tekintettel arra, hogy cégünk vezető munkatársai hosszú éveket töltöttek el olyan környezetben ahol a minőségbiztosítás rendszer alkalmazása napi feladat volt, így annak fő elemei már most is működnek. Érzékletes példa erre a már említett Technológiai szabályzat, amely gyakorlati útmutatásokat és előírásokat ad az egyes technológiai folyamatok jó minőségben történő elvégzéséhez.
 
Társaságunk valamennyi dolgozója részére biztosítjuk az előírás szerinti munkavédelmi felszereléseket, illetve ruházatot.
Jelenleg is gyakorlat, hogy munkavédelmi szakértőnk rendszeresen ellenőrzi működési egységünkben a helységek balesetvédelmi és tűzvédelmi állapotát, és saját hatáskörben, vagy szükség esetén a befogadó szervezet ilyen szervezetével egyeztetett intézkedést foganatosít. Gondoskodjon továbbá a dolgozók rendszeres oktatásáról. Tudomásul vesszük, elfogadjuk és betartatjuk a helyi speciális munka-, és balesetvédelmi előírásokat.
Egységes, dekoratív kivitelű munkaruhát biztosítunk a munkatársaink részére.
A társaság garantálja, hogy csak a mindenkori munkaügyi, és adójogszabályokban rögzített módon alkalmaz munkaerőt. Ennek szem előtt tartásával állítottuk össze pályázatunk személyzeti tervét is. A csatolt személyzeti terv mutatja az alkalmazni kívánt létszámot, annak összetételét, illetve sematikusan bemutatja az egyes dolgozók napi feladattervét. 
Cégünk viseli a dolgozók alkalmazásával kapcsolatos összes feladatot és költséget. 
Arra törekszünk, hogy az egységben stabil és összeszokott kollektívát alakítsunk ki, akik így garantálják a magas szakmai színvonalat. Webdesign: Eco-Webdesign Kft.